Yhdistyksestä

Yhdistyksen päämääränä on olla jäsenten, aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden ja osaavien asiantuntijoiden muodostama näkyvä alueellinen vaikuttaja. Kannustamme allergiaa ja astmaa sairastavia ja heidän läheisiään järjestäytymään. Mitä enemmän meitä on sitä paremmin voimme vaikuttaa.

Yhdistyksen perustehtävä on allergiaa ja astmaa sairastavien terveyden edistäminen ja  elämänlaadun parantaminen.

Lisäämällä allergianäkökulman huomioon ottamista. Edistämällä selviytymistä eri elämänvaiheissa. Tukemalla kokonaisvaltaista hoitoa. Luomalla toiminta- ja vaikutusmahdollisuuksia jäsenille sekä vapaaehtois- ja vertaistoimijoille. Toimimalla alueellisena edunvalvojana.

Yhdistyksemme tapahtumissa on avoimet ovet kaikille.

Tule tutustumaan ja tuo ystäväsikin !

 

 

Yhdistyksen kotipaikka on Lohjan kaupunki ja sen toimialueena on Karkkilan, Lohjan,  Siuntion ja Vihdin kunnat.

 

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry:n hallitus 2020

Timo Toikka               puheenjohtaja

Tytti Suomalainen     varapuheenjohtaja     

Tuula Petäys             ihotautien ja allergologian erikoislääkäri

Maire Malmstén         sihteeri, Nummelan alue 

Sirkka Toikka             varainhoitaja

Ritva Väisänen          vertaistoiminta/ arpajaiset

Jaakko Herranen       

 

Varajäsenet:                   

Pirjo Malmberg     

Minna Eräketo       

_______________________________________________

 

Syyskokouskutsu

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous

to 21.11 klo 18.00, Punakaneli, Suurlohjankatu 21, 08100 Lohja.

Syyskokouksen esityslista             

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 6. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
 7. Määrätään kannatusjäsenmaksu vuodelle 2020
 8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2020
 9. Päätetään yhdistyksen hallituksen vahvuus kaudelle 2020 - 2021
 10. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2020 – 2021 erovuoroisten tilalleja 1 – 2 varajäsentä vuodeksi.
 11. Valitaan tilikaudelle 2020 yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 12. Yhdistyksen kokouskutsutavasta päättäminen
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen

 

TERVETULOA VAIKUTTAMAAN!

 

Päivitetty 14.8.2019.

Yhteystiedot

Tj. Tytti Suomalainen

045 2200 177
etunimi.sukunimi@allergialohja.fi

_________________

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys

_____________________

Facebook / Lohjan Yliherkät

 

 

Suljettu vertaisryhmä

__________________

Allergia-, Iho- ja Astmaliitto Twitterissä