”Yhdessä liikkeelle” hyvinvointirastit Karkkilassa.

24.4.2022 klo 14:00


#allergia #astma #iho #luonto #liikunta #yhdessäliikkeelle #luontonautiskelijat

Luontonautiskelijat”  

su 24.4. klo 14.00   ”Yhdessä liikkeelle” hyvinvointirastit Karkkilassa. Kimppakyydit Lohjalta klo 13.00

Tarjoa ja kysy kimppakyytiä!

Ilmoittautuminen yhdistykseen.

Liikunta on yksi tehokkaimmista keinoista edistää terveyttä. Oike­anlainen liikunta myös tehostaa elimistön puolustusreak­tioita. Lii­kunnan puute on yhteydessä huonoon unen laatuun ja päiväai­kaiseen väsymykseen. Säännölli­sellä liikunnalla on suotuisia vai­kutuksia myös stressin hallintaan, mielenterveyteen ja henkiseen hyvinvointiin.

Retkiryhmän toimintaan voit osallistua myös ystävän tai ys­tävien kanssa!

1. Liikunta on lääkettä

2. Valitse itsellesi mieluinen laji

3. Aloita kohtuuteholla

4. Pidä avaavat lääkkeet mukana

5. Ota huomioon ympäristö

 

”Luontonautiskelijat” – Yhdessä liikkeelle retkiryhmä sopii kaikille terveysliikunnasta kiinnostuneille – koronakilojen karkoitukseen – Liity ryhmän jäseneksi!  

#yhdessäluonnollisesti