Allergian siedätyshoito

19.10.2022 klo 17:00#allergia #astma #iho

Allergian siedätyshoito

ke 19.10. klo 17, verkkotietoisku

Siedätyshoidolla pyritään kasvat-tamaan elimistön sietokykyä aller-giaa aiheuttavaa ainetta kohtaan. Siedätyshoitoa kannattaa harkita, kun oireenmukaisesta hoidosta huolimatta esiintyy toistuvasti oi-reita, jotka tuntuvat hankalille.

# pistossiedätys                            

# kielenalustablettisiedätys

Verkkotapaamisessa yhdistyksen neuvoja sh. Tytti Suomalainen kertoo siedätyshoidon mahdolli-suuksista ja toteutuksesta. Ilmoittautumalla ( 045 2200 177 tai www.allergialohja.fi saat osallistumisohjeet.