Sääntömääräinen syyskokous

21.11.2019 klo 18:00


#allergia #iho #astma

Syyskokouskutsu

Lohjan Seudun Allergia- ja Astmayhdistys ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään Punakanelissa, Suurlohjankatu 21, 08100 Lohja.

Torstaisin  21.11 klo 18.00

Syyskokouksen esityslista             

 1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen esityslista
 5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2020
 6. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2020
 7. Määrätään kannatusjäsenmaksu vuodelle 2020
 8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2020
 9. Päätetään yhdistyksen hallituksen vahvuus kaudelle 2020 - 2021
 10. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2020 – 2021 erovuoroisten tilalleja 1 – 2 varajäsentä vuodeksi.
 11. Valitaan tilikaudelle 2020 yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja
 12. Yhdistyksen kokouskutsutavasta päättäminen
 13. Muut asiat
 14. Kokouksen päättäminen

TERVETULOA VAIKUTTAMAAN!