Koronavirusepidemia pandemiaksi 11.3.20

15.3.2020


Maailman terveysjärjestö WHO julisti koronavirusepidemian pandemiaksi 11.3.2020.

YHDISTYKSEN KOKOONTUMISET OVAT TOISTAISEKSI TAUOLLA.

Suomessa varaudutaan laajempaan epidemiaan. Epidemia tulee todennäköisesti etenemään eri tahdissa eri puolilla maata. Niillä alueilla, missä on merkkejä epidemian leviämisestä, tulisi keskittyä riskiryhmien, eli iäkkäiden ja perussairaiden suojelemiseen.

Hallitus suosittaa, että kaikki yli 500 hengen yleisötilaisuudet perutaan 31.5. saakka. Lisäksi suositellaan, että myös muiden kokoontumisten järjestäjät harkitsevat omien riskiarvioiden pohjalta vastaavien tilaisuuksien järjestämistä.

Tartuntojen vähentämiseksi tulee myös rajoittaa ei-välttämätöntä toimintaa, kuten lähikontakteja harrastetoiminnassa ja muulla vapaa-ajalla.  Erityisen tärkeää tämä on riskiryhmiin kuuluvien suojelemiseksi. Kansalaisten tulee noudattaa erityistä harkintaa ja varovaisuutta riskiryhmien kanssa asioidessa. Riskiryhmiin kuuluvat ikääntyneet tai perussairaat.

Lievistä hengitystieinfektion oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona ja välttää sosiaalisia kontakteja. Sosiaalisten kontaktien vähentäminen on tärkeää myös terveille. Siten voidaan hidastaa epidemian leviämistä.

Virus tarttuu ihmisestä toiseen pääasiallisesti pisaratartuntana lähikontaktissa. Virus voi säilyä pinnoilla ja tartunta on mahdollinen myös kosketustartuntana käsien kautta sairastuneen henkilön ysköksistä saastuneiden materiaalien tai pintojen kautta. Tätä ei kuitenkaan pidetä tärkeimpänä tartuntareittinä.

Arkielämässä omaa tartuntariskiään voi alentaa huolehtimalla käsihygieniasta.

Itämisaika, eli aika altistumisesta ensioireiden alkuun, on arvion mukaan noin 1-12 päivää, keskimäärin noin 5-6 päivää. Leviämisen tehokkuutta eikä tartuttavuusaikaa vielä tunneta tarkasti.

Sairastuneiden oireita ovat olleet muun muassa kuume, yskä ja hengenahdistus.

 

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19