Sääntömääräinen syyskokous

9.11.2021 klo 17:00


Syyskokouskutsu

ti 9.11. klo: 17.00, verkossa Teams –kokousalustalla. Kokoukseen on mahdollista osallistua myös Allergiatalolla Paciuksenkatu 19, Helsinki. Huomioimme turvavälit ja muun hygienian.

Syyskokouksen esityslista                 

1. Yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja avaa kokouksen.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat sekä ääntenlaskijat

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2022

6. Määrätään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022

7. Määrätään kannatusjäsenmaksu vuodelle 2022

8. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022

9. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi

10. Päätetään yhdistyksen hallituksen vahvuus kaudelle 2022 - 2023

11. Valitaan hallituksen jäsenet kaudelle 2022 – 2023 erovuoroisten tilalle ja 1 – 2 varajäsentä vuodeksi.                     

12. Valitaan tilikaudelle 2022 yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja

13. Yhdistyksen kokouskutsutavasta päättäminen

14. Muut asiat

15. Kokouksen päättäminen       

Suosittelemme lämpimästi kaikille koronatilanteen vuoksi osallistumista Teams -verkkokokoukseen! Ilmoittaudu yhdistykseen 7.11. mennessä.

TERVETULOA VAIKUTTAMAAN!

Ota yhteyttä yhdistykseen, jos sinulla on kysyttävää kokoukseen ja kokousjärjestelyihin liittyen. p. 045 2200 177 tai tytti.suomalainen@allergialohja.fi