Koronavirustaudin oirearvion voi tehdä Omaolo.fi -verkkopalvelussa

17.3.2020

#allergia #iho #astma

Koronavirustietoa Omaolo-digipalvelussa.

Sähköiseen Omaolo.fi-verkkopalveluun on avattu uuden koronaviruksen aiheuttaman covid-19-taudin oirearviokysely.

Koronavirustaudin oirearvion on toteuttanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeisiin ja kansallisiin hoitosuosituksiin perustuen Kustannus Oy Duodecim. 

Oirearviokyselyn vastausten perusteella vastaaja saa arvion siitä,   

  • miten todennäköistä on, että hän on saanut koronavirustartunnan   
  • miten tarpeellista laboratorionäytteen ottaminen on   
  • millaista hoitoa oireet edellyttävät   

Oirearvio neuvoo myös, miten toimia infektion leviämisen ehkäisemiseksi. Luotettava ja ajantasainen informaatio vähentää huolta tartunnasta silloin, kun se on aiheeton.  Samalla palvelu helpottaa ammattihenkilöiden työkuormaa ja puhelinruuhkaa. 

Oirearviokyselyn toimintasuositukset ovat kansallisia ja niitä on täydennetty paikallisilla ohjeistuksilla, kun yhteydenotto ammattihenkilöön on tarpeen.  

Palvelu on käytettävissä internet-selaimella tietokoneella ja älypuhelimella. 

Koronavirustaudin oirearvio on kaikkien Suomen asukkaiden käytettävissä, suomeksi ja ruotsiksi. Sähköinen oirearvio mahdollistaa yhdenvertaisen palvelun ajasta ja asuinpaikasta riippumatta. 

Omaolo.fi on kansallinen, julkisen sektorin sosiaali- ja terveydenhuollon digipalvelu.  Kustannus Oy Duodecim vastaa oirearvioiden lääketieteellisestä sisällöstä. Omaolo-palvelua käyttävät kunnat tekevät sisältöön alueellisia palveluohjauksia. Omaolo-palvelusta vastaa SoteDigi Oy.  

 

Lähde:  www.allergia.fi